Gamtotyra, aktyvi pažintinė veiklaEvoliucija, mokslo istorijaBiotechnologijos ir bioetikaModerniosios informacinės technologijos gamtamoksliniame ugdyme Mokymo ir mokymosi priemonės

Š I A U L I Ų  U N I V E R S I T E T O   E D U K O L O G I J O S   F A K U L T E T O

 

N a t u r a l  S c i e n c e  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  C e n t r e            

 

Pradžia Apie centrą Veikla Naujienos Konferencijos Nuorodos Įvairenybės

 

gutcentras@yahoo.com

 

Jūs esate               lankytojas