Gamtotyra, aktyvi pažintinė veiklaEvoliucija, mokslo istorijaBiotechnologijos ir bioetikaModerniosios informacinės technologijos gamtamoksliniame ugdymeGamtojauta Mokymo ir mokymosi priemonės

Š I A U L I Ų  U N I V E R S I T E T O   E D U K O L O G I J O S   F A K U L T E T A S

 

 

                             

 

Pradžia Apie centrą Veikla Naujienos Konferencijos Nuorodos Įvairenybės

 

 

 

       Direction of Activity

        

 

Improving Quality of Science Teacher Training in European Cooperation - constructivist approach
Improving Quality of Science Teacher Training in European Cooperation - constructivist approach


              

 


Kontrakto
Nr.: 128747-CP-1-2006-1-CZ-Comenius-C21

Projekto trukmė
3 metai

 

Projekto koordinatorius

          Palacký universitetas, Čekija

Projekto partneriai:

bullet Palacký universitas, Čekija
bullet Šiaulių universitetas, GUTC,  Lietuva
bullet Kipro universitetas, Kipras
bullet Plovdiv ‘Paisii Hilendarski' universitetas , Bulgarija
bullet Ataturk universitetas, Turkija
Tikslas bendradarbiaujant su projekto partneriais gerinti gamtos mokslų dalykų mokytojų rengimo kokybę.
 

 

   

Uždaviniai:
bullet Ištirti ir plėtoti naujus pirmosios pakopos gamtos mokslų dalykų mokytojų ruošimo metodus Europos šalių bendradarbiavimo kontekste;
bullet Sukurti bendradarbiavimo ir partnerystės tinklą tarp projekte dalyvaujančių institucijų;
bullet Sukurti ir parengti 5 naujus modulius, skirtus pirmosios pakopos gamtos mokslų dalykų mokytojų rengimui;
bullet Realizuoti sukurtus modulius Europos šalių bendradarbiavimo kontekste;
bullet Susipažinti su naujais mokymo ir mokymosi metodais, kurių  pagrindas -  konstruktyvistinė mokymosi prieiga gamtos mokslų dalykų mokytojų rengime;
bullet Paruošti mokymo ir mokymosi medžiagą pirmosios pakopos gamtos mokslų dalykų mokytojų rengimui;
bullet Parengti būsimuosius gamtos mokslų dalykų mokytojus ir korepetitorius, kurie remtųsi konstuktyvistine mokymo(si) prieiga darbo praktikoje;
bullet Sukurti interneto svetainę, kurioje patalpinti sukurtą mokomąją medžiagą;
bullet Skleisti projekto rezultatus pagal sukurtus modulius ir parengtą mokomąją medžiagą, kurioje atsispindi geriausia Europos praktika.  

1-asis partnerių susitikimas
Palacky universitete, Olomouc (Čekija)
2007 m. vasario 28 d. - kovo 3.

 

 

 

 

 
 

           

 

 

 

 

 
 

2-asis partnerių susitikimas
Šiaulių universitetas, Šiauliai (Lietuva)
2007 m. birželio 17-21 d.

 

  Dr. Osman Pekel Projekto vadovė prof.dr. Danuse Nezvalova

 


3-asis partnerių susitikimas

Plovdivo universitetas, Plovdivas (Bulgarija)
2007 m. lapkričio 16-18 d.

      Iš kairės: dr. Jan Riha, prof.dr. Vincentas Lamanauskas, prof.dr. Danuse Nezvalova, dr. Zhelyazka Raykova, Gabriela Pokorna, prof.dr. Hristo Solunov Bulgarijos partneriai prof.dr. Hristo Solunov ir dr. Zhelyazka Raykova Diskusija Diskusija  
 

 

 

 

 
  4-asis partnerių susitikimas
Kipro universitetas, Nikosija (Kipras)
2008 m. balandžio 17-20 d.
              Diskusija         

Prie Nikosijos universiteto centrinio pastato

 
 

5-asis partnerių susitikimas

 

         
 

horizontal rule

Paskutinis papildymas  02/28/12
www administratorius

©
GUTC, Šiaulių universitetas, 2006