Gamtotyra, aktyvi pažintinė veiklaEvoliucija, mokslo istorijaBiotechnologijos ir bioetikaModerniosios informacinės technologijos gamtamoksliniame ugdyme Mokymo ir mokymosi priemonės

S I A U L I A I  U N I V E R S I T Y,   F A C U L T Y   O F   E D U C A T I O N   

 

 
  G a m t a m o k s l i n i o   u g d y m o   t y r i m ų   c e n t r a s           
Home About Centre Activity News Conferences Links For Contacts
.

    INFORMATION

.

Address:

P.Visinskio Street 25-119, LT-76351  Siauliai, Lithuania
.

Phone

+370 41 595736

Mobil phone

+370 656 51795

Fax

+370 41 595710
.

E-mail

gutcentras@yahoo.com

Last updated  01/10/09
www administrator

©
NSRC, Šiauliai University, 2009